Prodej a tvorba READY-MADE společností

Záruka nejnižší ceny na trhu Záruka nejnižší ceny na trhu

Trvalý pobyt a bydliště

Máte problém se získáním trvalého pobytu na seriózní adrese? I když nepodnikáte, je velice nedůvěryhodné, jestliže umístíte svůj trvalý pobyt třeba na sídlo Městského úřadu. Víme, že do podobné situace se dostává stále více lidí. Pokud třeba bydlíte v pronájmu, nemusí Vám majitel udělit souhlas s trvalým bydlištěm. V takovém případě můžete přijít o mnohé výhody, jako třeba parkování nebo přístup dětí do školky. Nebo máte obavu z návštěvy exekutora? I pro takový důvod máme pochopení.

měsíčně jen

500 Kč*
ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA
417 Kč*

objednat >

Sídlo Praha 1

Praha 1

Rybná 716/24, 110 00

Sídlo Praha 1

Brno

Lidická 700/19, 602 00​

 

Chtěli byste získat trvalý pobyt na seriózní adrese? O co přicházíte a jak trvalý pobyt v Praze či Brně dostanete?

 

TRVALÉ BYDLIŠTĚ VS. TRVALÝ POBYT

Víte jaký je rozdíl mezi pojmy trvalý pobyt a bydliště? Často se nás klienti ptají, proč a jaké výhody má přihlášení k trvalému pobytu. Raději jsme výhody sepsali, aby si je mohl kdokoliv najít a zjistit. Z hlediska jazyka nepříliš velký, z hlediska právního a obchodního, jde o podstatné rozdíly. Zjistěte jaké jsou.

Ať už podnikáte nebo ne, nepůsobí zrovna nejlépe, pokud jste trvale hlášení například na Městském úřadu. Účel to sice splní v rámci doručované korespondence, ale nevypadáte příliš důvěryhodně. Vždy je lepší mít adresu na prestižnějším místě ve velkém městě. Jaké další výhody kromě větší hodnověrnosti dobrá adresa přináší?

V některých případech může být získání trvalého pobytu obtížné, či dokonce nemožné. Co dělat v případě, že bydlíte v podnájmu bez nájemní smlouvy a majitel vám nechce dát souhlas? Co když podnikáte a trvalé bydliště na adrese městského úřadu nepůsobí solidně? Potřebujete parkovací stání nebo přihlásit dítě do školky? Hrozí vám návštěva exekutora?

Všechny tyto problémy vyřeší získání trvalého pobytu, a právě proto vám nabízíme umístění trvalého pobytu na seriózní adresy v Praze a Brně.

Bydliště je adresa, na které se člověk skutečně zdržuje. Většinou se jedná i o doručovací adresu, protože místo, kde je občan hlášen k trvalému pobytu, a bydliště se nemusí shodovat. Běžně se označuje i jako „přechodné bydliště“. Bydlišť je možno mít vícero.

Místo trvalého pobytu je adresa, na které je občan přihlášen k pobytu a přihlašuje se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. Běžně bývá místo trvalého pobytu označováno také jako „trvalé bydliště“. Nezletilí mívají stejné místo trvalého pobytu jako jejich matka, případně otec. Zletilí občané si mohou místo trvalého pobytu svobodně vybrat. Zpravidla se jedná o místo, kde mají rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Každý občan smí být k trvalému pobytu přihlášen pouze v jedné obci.

Příklad - Slečna XY odešla od rodičů studovat z rodného města, kde je hlášena k trvalému pobytu. V současné době žije a pracuje v Českých Budějovicích a tam má taky své bydliště. Až se rozhodně žít trvale v Českých Budějovicích, může se na českobudějovickém obecním úřadě přihlásit k trvalému pobytu. Pak bude mít místo trvalého pobytu i bydliště na stejné adrese.

 

VÝHODY TRVALÉHO POBYTU

 • Důvěryhodnou adresu trvalého bydliště

 • Své děti můžete dát do kvalitní mateřské a základní školy. Do státních školek a škol můžete umístit své dítě pouze v případě, že splňujete podmínku trvalého pobytu v dané obci. Proč využívat soukromých školek a platit více, když můžete využít kvalitních institucí zdarma.

 • S trvalým pobytem v jednom ze dvou největších měst v republice získáte výhodu také při evidenci u lékaře.

 • Právo volit a zažádat si o voličský průkaz. Získáte právo volit v příslušném obvodu. Tato možnost vám ušetří čas, který byste jinak strávili na cestě do jiného města či vesnice, kde máte pobyt vedený. Můžete si rovněž zažádat o voličský průkaz.

 • Ve vyšším věku budete mít přednostní nárok na místo v domě s pečovatelskou službou nebo ošetřovatelském domě.

 • Možnost získání parkovací karty pro oblast Prahy 1 nebo centra Brna. Parkovací karta na modrou zónu pro návštěvníka stojí až třikrát víc než v případě rezidenta. Ušetříte tak další peníze. V případě právnické osoby je rozdíl ještě markantnější a jde o desítky tisíc.

 • Přihlaste se k trvalému pobytu na Prahu 1 a získejte parkovací místo za výhodných podmínek. Nerezident zaplatí za rok 36 000 Kč, jako rezident zaplatí - právnická osoba 12 000 Kč za první kartu/rok a 36 000 Kč za každou další, fyzická osoba platí jen 700 Kč za první kartu /rok a 14 000 Kč za další kartu. Více na: doprava a parkování v Praze 1

 • Pokud i vy chcete využívat výhod trvalého bydliště v Praze či Brně (a nechcete se stěhovat), využijte našich služeb ke zřízení trvalého bydliště.

 

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU NA PRAZE 1

 1. V první řadě musíte mít kam se přihlásit. Pokud se na Prahu 1 nechcete stěhovat, využijte naší možnosti přihlásit se k trvalému pobytu přímo v centru na Praze 1, v ulici Rybná 716/24, 110 00, za poplatek 500 Kč měsíčně.

 2. Pak už stačí jen zajít na Úřad městské části Prahy 1, konkrétně na Oddělení osobních dokladů

 3. Na Oddělení osobních dokladů vám dají přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Tento lístek vyplňte a podepište.

 4. Dále budete potřebovat svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, pokud jste doteď bydleli v cizině. Občané, kteří teprve české státní občanství získali, předloží doklad o nabytí státního občanství.

 5. A nakonec doložíte oprávnění užívat objekt, kam se chcete k trvalému pobytu přihlásit. Standardně stačí nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí nebo úředně ověřené písemné potvrzení vlastníka objektu.

 6. Po zaplacení správního poplatku ve výši 50 Kč jste oficiálně přihlášeni k trvalému pobytu.

 

možnost umístění sídla pro OSVČ

Na základě změny Trvalého bydliště může v evidenci Živnostenského rejstříku dojít automaticky i ke změně sídla společnosti na adresu shodnou s Trvalým pobytem. Tato adresa však může být do ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU zapsána jako Vaše sídlo jen s naším souhlasem – platnou smlouvou o nájmu. Bez této smlouvy by byla naše adresa spojována s Vaším podnikáním bez našeho souhlasu a právního podkladu - smlouvy.

Proto Vám nabízíme možnost umístění sídla na stejné adrese jako trvalý pobyt. Cena za služby je oproti jiným klientům zvýhodněna (program BASIC na 12 měsíců na stejné adrese (Praze 1, BRNO) jen za 99,- bez DPH měsíčně oproti běžným 299,- bez DPH měsíc). Výhodou je veškeré zázemí adminstrativního sídla s přebíráním pošty včetně doporučené. Více o poskytovaných službách zde.


Pokud nebudete chtít využít služeb umístění sídla Vašeho podnikání na naší adrese, je třeba osobně navštívit příslušný živnostenský úřad a zajistit zapsání sídla Vašeho podnikání na jinou adresu.

Pokud jste OSVČ s pozastaveným živnostenským listem a v budoucnu svůj živnostenský list obnovíte, mějte na paměti, že jste povinen/a nám tuto skutečnost sdělit a sídlo OSVČ za výhodných podmínek zajistit na naší adrese či přesunout na adresu jinou.

Objednat

Objednat službu pomocí formuláře

Napište číslicemi "třidvajedna":

Kontaktujte nás

Jsme na příjmu PO - PÁ
od 7:30 do 17:00
 
info@simplyoffice.com
 
+420 777 939 963

Newsletter

Chci vědět, co je nové...