Prodej a tvorba READY-MADE společností

Záruka nejnižší ceny na trhu Záruka nejnižší ceny na trhu

Koupě ready-made s.r.o.

PRŮBĚH SPOLUPRÁCE – JAK TO PROBÍHÁ A CO VŠE JE TŘEBA OD VÁS A CO OD NÁS dostanete

již od

10 900 Kč*

BEZ DPH


PROGRAM STANDART*
objednat >

již od

15 900 Kč*

VČETNĚ DPH


PROGRAM NA MÍRU*
objednat >

CO nabízí program standard?

společnost zapsána v obchodním rejstříku
název firmy jméno dáno obchodním rejstříkem
základní kapitál plně splacen ke dni zápisu
počet společníků 1
počet jednatelů 1
předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - 80 volných živností
sídlo
firmy
na naší administrativní adrese* nebo změna na jinou adresu v Praze, Brně
písemně deklarováno s prodejem bez závazků a pohledávek, společnost nikdy nepodnikala

Co nabízí program na míru?

společnost zapsána v obchodním rejstříku
název firmy dle Vašeho požadavku
základní kapitál plně splacen ke dni zápisu
počet společníků dle Vašeho požadavku
počet jednatelů dle Vašeho požadavku
předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - 80 volných živností
sídlo
firmy
dle Vašeho požadavku
písemně deklarováno s prodejem bez závazků a pohledávek, společnost nikdy nepodnikala

 

Výhody koupě hotové ready-made s. r. o. společnosti

 • svolání a organizace valné hromady

 • odvolání a jmenování nového jednatele

 • podpis smlouvy o převodu obch. podílu a dalších

 • předání veškerých dokladů společnosti

 • případný podpis smlouvy o poskytnutí sídla společnosti a souvisejících služeb

 • výpis z rejstříků trestů a z katastru nemovitostí a OR

 • podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku

 • zastupování při jednání s obchodním rejstříkem

 • ohlášení či vyřízení nových živností dle přání zákazníka a nadstandardního ceníku

 • případná změna názvu a sídla společnosti, případné rozdělení obchodních podílů/akcií na přání zákazníka, dle nadstandardního ceníku

 • případné další individuální požadavky dle domluvy a nadstandardního ceníku či v rámci probíhající AKCE

 

V rámci podeje ready made s.r.o. bude provedeno

Výhodou koupě ready-made s.r.o. v porovnání se zakládáním nové společnosti, které může trvat několik týdnů i měsíců, je možnost okamžitého jednání za společnost, tzn. okamžité zahájení podnikatelské činnosti.

V tabulce jsou uvedeny výsledky průzkumu, tj. porovnání doby potřebné pro založení společnosti samostatně a doby potřebné ke koupi nové (předzaložené) společnosti ready-made:
Položka (jen hlavní položky) / počet hodin Vlastními silami ready-made s.r.o.
Příprava dokumentace, založení, notářský zápis 4 -
Vidimace, výpisy z rejstříků a evidencí 2 -
Sepsání a podání návrhu na živnost. úřad 1 -
Usnesení živnostenského úřadu 120 -
Sepsání a podání návrhu na obchod. rejstřík 1 -
Usnesení obchod. soudu 120 -
Nabytí platnosti usnesení 360 -
Koupě společnosti - 1
Doba strávená s pořízením firmy (celkem hodin) 588 1
Přepočet na dny 24,5 0,04
 

PROCES OBJEDNÁVKY

 1. Vyberete si z našich ready-made s.r.o. společností na prodej a proveďte Vaši on-line poptávku.

 2. Do Vaší emailové schránky přijde objednávkový formulář, který je potřeba dle uvedených pokynů vyplnit a zaslat zpět na naši emailovou adresu

 3. Po zaslání objednávkového formuláře se s Vámi telefonicky nebo e-mailem spojí pracovník naší společnosti a domluví s Vámi termín schůzky v naší kanceláři nebo u spolupracujícího NOTÁŘE (pokud je třeba notářský zápis), zde se provádí platba za naše služby v hotovosti oproti předání dokladů a majetku společnosti (účetně)

 4. V závislosti na Vámi požadovaných změnách ve společnosti, bude jednání u notáře probíhat takto:
  provedení Valné hromady bez notářského zápisu (mění se pouze jednatel a společník, sídlo zůstává v Praze a název se nemění, zákazník nepožaduje živnosti nad rámec volných živností), dále ověření podpisů nabyvatele společnosti na příslušných dokumentech (návrh do OR, smlouva o převodu, prohlášení zástupců orgánů společnosti)
  sepsání notářského zápisu - je potřebný u podstatných změn ve společnosti, typicky se jedná o změnu názvu společnosti, jejího sídla mimo Prahu, rozdělení obchodního podílu pro více společníků, změna předmětu podnikání - přidání živností na d rámec volných živností; a ověření podpisů nabyvatele společnosti na příslušných dokumentech (návrh do OR, smlouva o převodu, prohlášení zástupců orgánů společnosti)

 5. Podání návrhu do OR pracovníkem naší společnosti

 6. Po cca 5 až 10 pracovních dnech budete námi upozorněn na skutečnost, že Vámi požadované změny byly již zaneseny do obchodního rejstříku a Vy si můžete vyzvednout nový výpis z OR

 

DOKUMENTY, KTERÉ OD VÁS POTŘEBUJEME

Jednatel:
Výpis z rejstříku trestů ne starší 2 měsíců, bez zápisu, z ČR i z místa bydliště a ze státu, jehož je osoba občanem
Občanský průkaz nebo cestovní pas
Věrohodný průkaz prokazující místo pobytu (pouze u nerezidentů)


Změna sídla:
Výpis z katastru nemovitostí objektu nového sídla ne starší 2 měsíců
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti (podpis vlastníka musí být úředně ověřen)


Ověření listin
Všechny požadované dokumenty musí být předkládány v originále nebo v ověřené kopii v českém nebo slovenském jazyce.
Zahraniční dokumenty musí být soudním překladatelem přeloženy do českého jazyka (u úředních jazyků EU postačuje prostý překlad).
Zahraniční veřejné listiny musí být dále ověřeny v souladu s mezinárodními smlouvami (např. apostila, superlegalizace, apod.) – přehled požadavků na ověření zahraničních veřejných listin naleznete zde.

Společník:
Občanský průkaz nebo cestovní pas a věrohodný průkaz o místu pobytu
Je-li společníkem jiná právnická osoba, výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument u zahraničních společností


Živnosti:
Odpovědný zástupce – od 1. 8. 2006 nepotřebuje právnická osoba pro volné živnosti odpovědného zástupce
Pro řemeslné, vázané a koncesované živnosti stanoví podmínky a požadavky na listiny živnostenský zákon
Výpis z katastru nemovitostí objektu sídla
Souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti nebo nájemní smlouvu


Změna obchodní firmy:
Novou obchodní firmu je klient povinen prověřit na www.justice.cz – nesmí být shodná nebo zaměnitelná s jinou obchodní firmou v písemné ani fonetické formě. Naše společnost neručí za provedení, resp. neprovedení změny obchodní firmy dle požadavku klienta. Název je však i spolupracujícím notářem prověřován a na možnost nezapsání je klient vždy upozorněn.

Objednat

Objednat službu pomocí formuláře

Napište číslicemi "třidvajedna":

Kontaktujte nás

Jsme na příjmu PO - PÁ
od 7:30 do 17:00
 
info@simplyoffice.com
 
+420 777 939 963

Newsletter

Chci vědět, co je nové...